Adatvédelmi nyilatkozat

A TELENOT ELECTRONIC GMBH örömmel veszi, hogy felkereste weboldalát, és érdeklődik termékei és szolgáltatásai iránt. Személyes adatainak védelme fontos a számunkra.

Az alábbi adatvédelmi nyilatkozatban szeretnénk tájékoztatni Önt a személyes adatoknak a weboldalunk használata során végzett gyűjtésének és feldolgozásának céljairól és mértékéről. A személyes adatok olyan adatok, amelyek lehetővé teszik egy személy azonosítását, például név, címek, telefonszám, e-mail cím, IP-cím, de akár a felhasználói szokások is stb.

A GDPR 4. cikk. 7. bekezdés szerinti adatkezelő neve és elérhetőségei:

TELENOT ELECTRONIC GMBH
Wiesentalstraße 60
73434 Aalen
Németország
telefon +49 7361 946-0
e-mail: info@telenot.com

Az adatkezelő adatvédelmi megbízottjának elérhetőségei:

TELENOT ELECTRONIC GMBH
PERSÖNLICH: Torsten Schmid
Wiesentalstraße 60
73434 Aalen
Németország
e-mail: datenschutz@telenot.de
 

Adatbiztonsággal kapcsolatos információk

Biztonsági okokból és az olyan bizalmas adatok, mint pl. a nekünk, mint az oldal üzemeltetőjének küldött megrendelések vagy igénylések továbbításának védelme érdekében oldalunk SSL, ill. TLS titkosítást alkalmaz. A titkosított kapcsolat arról ismerhető fel, hogy a böngésző címsorában a „http://” „https://”-re változik, és a cím mellett egy lakat szimbólum jelenik meg. Ha az SSL, ill. TLS titkosítás aktív, akkor a nekünk küldött adatokat alapvetően harmadik fél nem olvashatja.

Megfelelő technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket is alkalmazunk az Ön adatainak véletlen vagy szándékos manipulációja, részleges vagy teljes elvesztése, megsemmisülése vagy harmadik felek jogosulatlan hozzáférése elleni védelmére. Biztonsági intézkedéseinket a technológia fejlődésének megfelelően folyamatosan javítjuk.

Felhívjuk a figyelmét, hogy az internetes adatátvitel (pl. e-mailben zajló kommunikáció) biztonsági réseket tartalmazhat. Az adatok harmadik fél hozzáférése elleni teljes védelme nem lehetséges.

A tárolás időtartama

Amennyiben jelen adatvédelmi nyilatkozatban nincs megadva konkrétabb tárolási időtartam, a személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg az adatkezelés célja meg nem szűnik. Ha jogos törlési kérelmet érvényesít vagy visszavonja az adatkezeléshez való hozzájárulását, akkor az adatait töröljük, kivéve, ha egyéb jogi szempontból indokolt személyes adatainak tárolása (pl. adó- vagy kereskedelmi jogi megőrzési idő); utóbbi esetben a törlésre ezen okok megszűnése után kerül sor.

Az USA-ba történő adattovábbítással kapcsolatos tudnivalók

Honlapunk többek között USA-beli cégektől származó eszközöket használ. Ha ezek az eszközök aktívak, az Ön személyes adatai átkerülhetnek az adott vállalatok USA-beli szervereire. Felhívjuk a figyelmét, hogy az USA az EU-s adatvédelmi jog értelmében nem biztonságos harmadik ország. Az USA-beli vállalatok kötelesek személyes adatokat közölni a biztonsági hatóságokkal anélkül, hogy Ön, mint érintett jogi lépéseket tehetne azok ellen. Ezért nem zárható ki, hogy az Egyesült Államok hatóságai (pl. titkosszolgálatok) megfigyelési célból feldolgozzák, értékelik és tartósan tárolják az Ön adatait USA-beli szervereken. Ezekre a feldolgozási tevékenységekre nincs ráhatásunk.

Kinek adunk át személyes adatokat?

A TELENOT ELECTRONIC GMBH vállalaton belül azok az részlegek kapják meg az Ön adatait, amelyeknek a szerződéses és törvényi kötelezettségeik teljesítése érdekében van szükségük ezekre. A TELENOT ELECTRONIC GMBH jogosult a felhasználó személyes adatait továbbítani a TELENOT vállalatcsoport kapcsolt vállalkozásainak, amennyiben az jogügylet végrehajtásához szükséges, vagy az érintett hozzájárult az adattovábbításhoz.

Az általunk megbízott adatfeldolgozók (vö. GDPR 4. cikk 8. bek.) szintén kaphatnak adatokat a fent említett célokra. Ezek különösen az informatikai szolgáltatások, az informatikai biztonság és a marketingszolgáltatók kategóriájába tartozó vállalatok. Minden szolgáltatót gondosan kiválasztottunk és rendszeresen figyelemmel kísérünk. Valamennyi megbízott adatfeldolgozó a GDPR 28. cikke szerint kötelezettséget vállal, és a mi utasításaink kötik őket. Emellett előfordulhat, hogy kénytelenek leszünk továbbítani az Ön személyes adatait más címzetteknek (állami szerveknek), például hatóságoknak, hogy eleget tegyünk a törvényi adatközlési kötelezettségeknek. A harmadik felek részére történő adattovábbításra csak akkor kerülhet sor, ha Ön ehhez hozzájárult.
 

A személyes adatok kezelésének célja és jogalapjai

Hosting és szervernaplófájlok

Ezt a weboldalt egy külső szolgáltató (hosting szolgáltató) üzemelteti. A következő tárhelyszolgáltatóval állunk kapcsolatban:
NetPlans GmbH
Eisenstockstraße 12
76275 Ettlingen
Németország

A weboldalon összegyűjtött személyes adatokat a hosting szolgáltató szerverei tárolják. Ezek elsősorban a kapcsolattartási megkeresések, meta- és kommunikációs adatok, szerződéses adatok, elérhetőségi adatok, nevek és a weboldalon keresztül generált, ill. gyűjtött egyéb adatok lehetnek.

Emellett a hosting szolgáltató automatikusan gyűjti az adatokat úgynevezett szervernaplófájlokban. Ezen adatok (különösen IP-címek, honlap-hozzáférések, meglátogatott oldalak) gyűjtése a technikai szempontból hibátlan megjelenítésre, ill. a hibaelhárításra, és szükség esetén a támadási kísérletek nyomonkövetésére és felderítésére szolgál.

A hosting szolgáltatás használata a potenciális és meglévő ügyfeleinkkel szembeni szerződésteljesítés céljából (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont), és online ajánlatunk professzionális szolgáltató általi biztonságos, gyors és hatékony előkészítése érdekében történik (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont). Hosting szolgáltatónk az Ön adatait csak olyan mértékben dolgozza fel, amennyire kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges, és követi az ilyen adatokkal kapcsolatos utasításainkat.

A gyűjtött adatok egyedi esetekben is felhasználhatók a hibák meghatározására és kijavítására, valamint a támadási kísérletek kivizsgálására és nyomon követésére. A gyűjtés és feldolgozás a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja alapján történik. Weboldal üzemeltetőként jogos érdekünk az ajánlatunk technikai szempontból hibátlan megjelenítése és biztonságos működése. A webszerver rendszer által generált naplóadatait 14 napig tároljuk. Ennek letelte után automatikus törlésre kerül sor.

Az adatvédelemnek megfelelő adatkezelés biztosítása érdekében tárhelyszolgáltatónkkal szerződést kötöttünk a GDPR 28. cikke szerinti megrendelések feldolgozására.

Az Ön által részünkre aktívan továbbított adatokon kívül (pl. internetes űrlapok kitöltésével) mi vagy a tárhelyszolgáltató a fent említett szervernaplófájlokban tároljuk/tárolja az információkat, amelyeket az Ön böngészője automatikusan továbbít. Ezek a következők:

 • az Ön IP-címe
 • az oldalfelkeresés dátuma és pontos ideje
 • a lekérés tartalma (konkrét weboldal)
 • a hozzáférési állapot / HTTP-állapotkód
 • a mindenkor továbbított adatmennyiség
 • az a weboldal, ahonnan a lekérés érkezett (referrer weboldal)
 • a használt webböngésző, annak verziószámával és nyelvbeállításával együtt
 • alkalmazott operációs rendszer

Földrajzi hely (GeoIP)

A földrajzi helymeghatározást arra használjuk, hogy az Ön IP-címét hozzárendeljük a földrajzi helyzetéhez. A felhasználó pontos helye itt nem kerül meghatározásra. Ez a technológia lehetővé teszi számunkra, hogy azonosítsuk azt az országot, ahonnan a felhasználók hozzáférnek kezdőoldalunkhoz a www.telenot.com címen. Az országkód alapján a rendszer automatikusan átirányítja a felhasználókat a számukra releváns, országspecifikus weboldalverzióra. A GeoIP nélküli országspecifikus oldalakhoz (telenot.de / telenot.at / telenot.ch) való közvetlen hozzáférés továbbra is lehetséges a felhasználó számára. A honlap fejlécében található országválasztás funkcióval Ön bármikor válthat a különböző országverziók között. A személyes adatok és sütik tárolása és további feldolgozására nem kerül sor.

A földrajzi hely használata a felhasználóbarát kialakítás javítását szolgálja, és jogos érdeket képvisel a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja értelmében. Az adott országra vonatkozó lokalizáció különösen lehetővé teszi számunkra, hogy az érdeklődésnek megfelelően reagáljunk és optimalizáljuk ajánlatunkat, és megkönnyíti weboldalunk technikai megvalósítását.

Kapcsolatfelvétel kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül

Ha valamelyik kapcsolatfelvételi űrlapunkon keresztül üzenetet küld nekünk, akkor az Ön által közölt adatokat eltároljuk, és üzenetének feldolgozása, valamint az Önnel való kapcsolatfelvétel érdekében felhasználjuk. Adatait az Ön külön hozzájárulása nélkül nem adjuk tovább harmadik félnek.

Ezen adatok feldolgozása a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján történik, amennyiben az Ön kérése egy szerződés teljesítéséhez kapcsolódik vagy a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges. Minden más esetben az adatkezelés a hozzánk intézett kérelmek hatékony feldolgozásához fűződő jogos érdekünkön (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont) vagy az Ön hozzájárulásán (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) alapul, amennyiben Ön ezt kérte.

A kapcsolatfelvételi űrlapon küldött adatok mindaddig nálunk maradnak, amíg meg nem kér minket azok törlésére, a tároláshoz adott hozzájárulásának visszavonására vagy az adattárolás céljának megszűnésére (pl. kérése feldolgozásának befejezését követően). A kötelező jogszabályi rendelkezéseket – különösen a kötelező megőrzési időszakokat – ez nem érinti.

Kapcsolatfelvétel e-mailben, telefonon vagy telefaxon

Ha e-mailben, telefonon vagy faxon lép velünk kapcsolatba, a kérését – beleértve az összes keletkező személyes adatot (név, kérés) – tároljuk és feldolgozzuk az Ön kérésének feldolgozása céljából. Ezeket az adatokat az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk tovább.

Ezen adatok feldolgozása a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján történik, amennyiben az Ön kérése egy szerződés teljesítéséhez kapcsolódik vagy a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges. Minden más esetben az adatkezelés a hozzánk intézett kérelmek hatékony feldolgozásához fűződő jogos érdekünkön (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont) vagy az Ön hozzájárulásán (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) alapul, amennyiben Ön ezt kérte.

Az Ön által küldött adatok mindaddig nálunk maradnak, amíg meg nem kér minket azok törlésére, a tároláshoz adott hozzájárulásának visszavonására vagy az adattárolás céljának megszűnésére (pl. kérése feldolgozásának befejezését követően). A kötelező jogszabályi rendelkezéseket – különösen a kötelező megőrzési időszakokat – ez nem érinti.

Regisztrálás ezen a weboldalon

Ezen a weboldalon regisztrálhat az oldal további funkcióinak használatához. Az erre a célra megadott adatokat csak az Ön által regisztrált ajánlat vagy szolgáltatás felhasználására használjuk fel. A nyilvántartásba vétel során kért kötelező információkat teljes körűen meg kell adni. Ellenkező esetben megtagadjuk a regisztrációt.

Fontos változtatások esetén – mint például az ajánlat terjedelmében vagy műszakilag szükséges változtatások esetén – a regisztráció idején megadott e-mail címet használjuk, hogy erről tájékoztassuk Önt.

A regisztráció során megadott adatokat a regisztráció által létrehozott felhasználási jogviszony megvalósítása, és szükség esetén további szerződések kezdeményezése céljából dolgozzuk fel (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

A regisztráció során gyűjtött adatokat addig tároljuk, amíg Ön regisztrálva van ezen a honlapon, utána töröljük azokat. Ez nem érinti a jogszabályban előírt megőrzési időszakokat.

Hírlevél, beleértve a tartománymérést

Ha feliratkozott egy hírlevélre a weboldalunkon keresztül, szükségünk van egy e-mail címre, valamint olyan információra, amely lehetővé teszi számunkra annak igazolását, hogy Ön a megadott e-mail cím tulajdonosa, és beleegyezik a hírlevél fogadásába. Ez egy úgynevezett kettős részvételi eljárás keretében történik: A regisztrációt követően kapni fog egy e-mailt, amelyben megkérjük, hogy erősítse meg a regisztrációját. További adatokat nem, vagy csak önkéntes alapon gyűjtünk. Ezeket az adatokat kizárólag a kért információk elküldésére használjuk fel.

Ajánlatunk optimalizálása és hírlevelünknek az Ön érdekeihez való optimális hozzáigazítása érdekében hírlevelünkben elemzési módszereket használunk, amelyek információt nyújtanak arról, hogy a hírlevél megnyitásra került-e, és hogy a hírlevélben rákattintottak-e a linkekre.

Ha nem szeretné, hogy a felhasználói viselkedés elemzésre kerüljön, le kell iratkoznia a hírlevélről. Erre minden hírlevélben felhívjuk a figyelmet. Továbbá a hírlevelet közvetlenül is lemondhatja a weboldalon a https://www.telenot.com/de/fachbetriebe/newsletter/newsletter-anmeldung/ vagy https://www.telenot.com/de/architekten-planer/newsletter/newsletter-anmeldung/ alatt.

A hírlevél regisztrációs űrlapon megadott adatok feldolgozása kizárólag az Ön hozzájárulása alapján történik (GDPR 6. cikk (1) bek.). Az adatok tárolásához, az e-mail címhez és azok hírlevél küldésére való felhasználásához adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, például a hírlevélben található „leiratkozás” linken keresztül. A már megtörtént adatfeldolgozási folyamatok jogszerűségét ez a visszavonás nem érinti.

Hírleveleinket a mission-one GmbH szolgáltatón (Messerschmittstr. 7, 89231 Neu-Ulm, Németország) keresztül küldjük ki, akit ennek a szolgáltatásnak az elvégzésével bíztunk meg. A regisztrációs űrlapon megadott adatokat a beleegyezését követően a hírlevél levelezőlistánkra történő feliratkozás révén a mission-one GmbH szolgáltatónak továbbítjuk, amely eltárolja azokat. Adatait kizárólag a fent megnevezett célból, az adatvédelmi jogi rendelkezések figyelembevételével használjuk fel. A mission-one GmbH nem adja tovább az Ön személyes adatait harmadik félnek.

Az adatvédelmi előírásoknak megfelelő adatkezelés biztosítása érdekében szerződést kötöttünk a mission-one GmbH-val a GDPR 28. cikke szerinti megrendelések feldolgozására.

Az Ön által a hírlevélre való feliratkozás céljából nálunk vagy a hírlevélszolgáltatónál tárolt adatokat addig tároljuk, amíg Ön le nem iratkozik a hírlevél levelezőlistáról. Ez nem érinti a más célból tárolt adatokat.

Miután Ön lekerült a hírlevél levelezési listáról, e-mail címét egy feketelistán tároljuk nálunk vagy a hírlevélszolgáltatónál, hogy megakadályozzuk a jövőbeni levelezést. A feketelistáról származó adatokat csak erre a célra használjuk, és nem egyesítjük más adatokkal. Ez mind az Ön, mind a mi érdekünket szolgálja a jogi követelményeknek való megfelelés érdekében a hírlevelek küldésekor (jogos érdek a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja értelmében). A feketelistán való tárolás időben nem korlátozott. Ha az Ön érdekei felülmúlják a mi jogos érdekeinket, tiltakozhat a tárolás ellen.

Szolgáltatásokra és digitális tartalmakra, valamint online üzletekben történő vásárlás és áruküldés lebonyolítására vonatkozó szerződéskötés

Ha online áruházunkban vásárol árukat vagy szolgáltatásokat, személyes adatait a szerződés feldolgozása vagy kézbesítés céljából kezeljük. Személyes adatait továbbíthatjuk a szállítással megbízott vállalatoknak vagy a fizetés feldolgozásával megbízott pénzintézetnek.

Az Ön személyes adatai gyűjtésének és feldolgozásának jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja (szerződések vagy szerződéskötést megelőző intézkedések teljesítése az érintett kérésére, valamint az adatkezelő jogi kötelezettségeinek teljesítése, pl. a törvényi megőrzési kötelezettségek teljesítése).

Regisztráció eseményekre és rendezvényekre

A TELENOT vállalatcsoport különböző eseményeire a weboldalunkon keresztül regisztrálhat. Ez személyes adatok szolgáltatását igényli. Ezeket az adatokat kizárólag az adott eseményre való regisztráció és annak végrehajtása céljából dolgozzuk fel.

Adatai gyűjtésének és feldolgozásának jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja (szerződéskötés vagy szerződéskötést megelőző intézkedések az érintett kérésére).

Nyereményjátékokon való részvétel

Weboldalunkon keresztül online részt vehet TELENOT nyereményjátékunkon. Ehhez a következő személyes adatok megadására van szükség: keresztnév, vezetéknév, e-mail cím, utca / házszám, irányítószám, hely. Amennyiben nincs ettől eltérő megállapodás, a résztvevők nyereményjáték keretében gyűjtött adatait a TELENOT kizárólag a nyereményjáték megvalósításához és a nyeremények elszámolásához tárolja, használja és dolgozza fel. Ezen túlmutató, reklámcélokra való felhasználás vagy harmadik fél számára történő továbbadás nem történik.

A nyereményjáték keretében gyűjtött személyes adatok feldolgozásának jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja (szerződés végrehajtása).

Állásjelentkezési eljárás

Karrieroldalainkon keresztül kezdeményező módon vagy adott állásokra jelentkezhet. A nekünk továbbított adatait csak az adott álláshirdetéssel összefüggésben, vagy az Ön hozzájárulása esetén további betöltetlen állásokhoz dolgozzuk fel. Ha beleegyezett abba, hogy a további üresedések esetén a feldolgozást figyelembe vegyük, bármikor visszavonhatja azokat.

Érzékeny adatokkal kapcsolatos tudnivalók: Kifejezetten felhívjuk a figyelmet arra, hogy a jelentkezések, különösen az önéletrajzok, a bizonyítványok és az Ön által nekünk benyújtott egyéb adatok különösen érzékeny információkat tartalmazhatnak a mentális és fizikai egészségére, a faji vagy etnikai származására, a politikai véleményére, a vallási vagy filozófiai meggyőződésére, a szakszervezeti tagságára, a politikai párttagságára vagy a szexuális életére vonatkozóan.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az e-mailben elküldött állásjelentkezések továbbítása nem titkosított módon történik.

Személyes adatai gyűjtésének és feldolgozásának jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a BDSG 26. §-a (szerződések vagy szerződéskötést megelőző intézkedések teljesítése az érintett kérésére vagy munkaviszony létesítése), valamint adott esetben a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja, amennyiben Ön hozzájárult ahhoz, hogy figyelembe vegyük a további üres álláshelyeket (a pályázói állományba való felvétel). A hozzájárulás önkéntes, és nem kapcsolódik a folyamatban lévő kérelmezési folyamathoz. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Ebben az esetben az adatokat visszavonhatatlanul töröljük a kérelmezők csoportjából, kivéve, ha a megőrzést törvényi okok indokolják.

Munkaviszony létesítése esetén az Ön által benyújtott adatokat adatkezelő rendszereinkben tároljuk és dolgozzuk fel a BDSG 26. §-a és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján a munkaviszony, valamint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja (jogi kötelezettségek teljesítése) megvalósítása céljából, pl. a jogszabályban foglalt jelentéstételi kötelezettségek keretein belül.

Ha nem tudunk Önnek állásajánlatot adni, Ön visszautasít egy állásajánlatot vagy visszavonja a jelentkezését, fenntartjuk a jogot, hogy az Ön által jogos érdekeink alapján továbbított adatokat (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont) a jelentkezési eljárás végétől (a jelentkezés elutasítása vagy visszavonása) számított 6 hónapig megőrizzük. Ezt követően az adatokat töröljük, és a fizikai kérelmet tartalmazó dokumentumokat megsemmisítjük. A tárolás különösen bizonyítási célokat szolgál jogvita esetén. Ha nyilvánvaló, hogy az adatokra a 6 hónapos időszak lejárta után lesz szükség (pl. közelgő vagy függőben lévő jogvita miatt), a törlésre csak akkor kerül sor, ha a további megőrzés célja már nem áll fenn.

Az adatok visszavonhatatlan törlése a kérelmezői körből legkésőbb az Ön hozzájárulásának megadását követő 12 hónapon belül megtörténik.
 

Sütikkel kapcsolatos információk

Internetes oldalainkon ún. sütiket használunk. A sütik kis szöveges információk, és nem károsítják az eszközt. Ezek ideiglenesen tárolódnak az Ön eszközén egy munkamenet időtartamára (munkamenet sütik) vagy pedig véglegesen (állandó sütik). Az ideiglenes sütik a látogatását követően automatikusan törlésre kerülnek. Az állandó sütik mindaddig az eszközén maradnak, amíg saját maga nem törli őket, vagy a böngészője automatikusan nem törli őket.

Előfordulhat, hogy a weboldalunk felkeresésekor harmadik féltől származó sütik (ún. third-party cookie-k) is tárolásra kerülnek az eszközén.

A sütiknek különböző funkciójuk van. Technikailag számos sütire van szükség, mivel bizonyos weboldalfunkciók nem működnének nélkülük (pl. bevásárlókosár funkció vagy videók megjelenítése). Más sütiket a felhasználói viselkedés kiértékelésére vagy a hirdetések megjelenítésére használatosak.

Az elektronikus kommunikációs folyamat végrehajtásához (szükséges sütik) vagy az Ön által kívánt bizonyos funkciók ellátásához (funkcionális sütik, pl. bevásárlókosár funkció) szükséges sütik tárolása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján történik, kivéve, ha más jogalap van meghatározva. Nekünk, mint a weboldal üzemeltetőjének jogos érdekünk fűződik ahhoz, hogy elmentsük a sütiket a szolgáltatásaink műszakilag hibátlan és optimalizált rendelkezésre bocsátásához. Amennyiben a sütik tárolásához, például elemzési szolgáltatások igénybevételéhez hozzájárulást kérünk, a szóban forgó sütik tárolása kizárólag e hozzájárulás alapján történik (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja); a hozzájárulás bármikor visszavonható.

A böngészőjét be tudja úgy állítani, hogy a sütik telepítéséről tájékoztatást kapjon, és a sütik telepítése csak egyes esetekben legyen engedélyezve, vagy hogy a sütik telepítését adott esetekben vagy általánosan megtiltsa, továbbá aktiválhatja a sütik automatikus törlését a böngésző bezárásakor. A sütik elutasítása azonban korlátozhatja ennek a weboldalnak a funkcióit.

Ha a sütiket harmadik felek használják vagy elemzési célokra használjuk azokat, akkor külön tájékoztatjuk Önt a jelen adatvédelmi nyilatkozat keretében, és ha szükséges, kérjük a hozzájárulását.

Hozzáférés az Ön hozzájárulásaihoz

A hozzájáruláskezelő rendszerünk (angolul „Consent Management”), más néven „consent banner” részeként felkínáljuk Önnek a lehetőséget, hogy az ajánlatunk területén az Ön specifikációja szerint döntsön a sütik beállításáról. Önnek bármikor lehetősége van megváltoztatni az ott hozott döntést, és a későbbiekben megadhatja vagy visszavonhatja a hozzájárulását. A beállítások eléréséhez használhatja a láblécben a „Cookie beállítások” (süti beállítások) linket az adott oldalon.

Sütihozzájárulás-kezelés

Ez a weboldal a Usercentrics sütihozzájárulási technológiáját használja, hogy megszerezze az Ön hozzájárulását bizonyos sütik tárolásához az eszközén vagy bizonyos technológiák használatához, és hogy dokumentálja ezeket az adatvédelmi szabályoknak megfelelően. Ennek a technológiának a szolgáltatója a Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München, Németország, weboldal: https://usercentrics.com (a továbbiakban „Usercentrics”).

A Usercentrics szolgáltatásának használatára annak érdekében kerül sor, hogy megszerezzük az egyes technológiák használatához jogilag szükséges hozzájárulását. Ennek jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja. Az adatvédelmi előírásoknak megfelelő adatkezelés biztosítása érdekében szerződést kötöttünk a Usercentrics GmbH-val a GDPR 28. cikke szerinti megrendelések feldolgozására.

Weboldalunk felkeresésekor a következő személyes adatokat továbbítjuk a Usercentrics-nek:

 • Az Ön hozzájárulása(i) vagy az Ön hozzájárulása(i)nak visszavonása
 • az Ön IP-címe
 • Információk az Ön böngészőjéről
 • Információk a használt eszközről
 • A weboldal Ön által történt meglátogatásának időpontja

Továbbá a Usercentrics tárol egy sütit a böngészőjében, hogy hozzárendelhesse a megadott hozzájárulást vagy annak visszavonását. Az így gyűjtött adatokat addig tároljuk, amíg Ön meg nem kér minket azok törlésére, a Usercentrics-süti törlésére, vagy az adattárolás célja megszűnik. Ez nem érinti a jogszabályban előírt kötelező tárolási kötelezettségeket.
 

Bővítmények és eszközök

YouTube bővített adatvédelemmel

Ez a weboldal YouTube-videókat integrál. A szolgáltatói oldalak üzemeltetője a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A YouTube-ot bővített adatvédelmi módban használjuk. Ez a mód a YouTube-nak megfelelően azt eredményezi, hogy a YouTube nem tárol információkat a weboldal látogatóiról, mielőtt azok a videót megnézik. Az adatok YouTube-partnerek részére történő továbbadását ezzel szemben a bővített adatvédelmi mód nem feltétlenül zárja ki. Tehát a YouTube – függetlenül attól, hogy megnézi-e a videót – csatlakozik a Google DoubleClick hálózathoz.

Miután elindít egy YouTube-videót a weboldalunkon, kapcsolódni fog a YouTube szervereihez. Eközben a YouTube szervere megkapja az arra vonatkozó információt, hogy melyik weboldalunkat látogatta meg. Ha be van jelentkezve a YouTube-fiókjába, lehetővé teszi a YouTube számára, hogy az Ön szörfözési szokásait közvetlenül a személyes profiljához rendelje hozzá. Ezt úgy akadályozhatja meg, hogy kijelentkezik YouTube-fiókjából.

Továbbá a YouTube különböző sütiket tárolhat az eszközén, vagy hasonló felismerési technológiákat (pl. eszköz ujjlenyomatvételt) alkalmazhat a videó elindítása után. Ilyen módon a YouTube információkat kaphat a weboldal látogatóiról. Ez az információ többek között videó statisztikák rögzítésére, a felhasználóbarát kezelés javítására, és a csalások megelőzésére használható.

Adott esetben a YouTube-videó elindítása után olyan további adatfeldolgozási műveletek indulhatnak el, amelyekre nincs ráhatásunk.

A YouTube szolgáltatását online tartalmaink esztétikus megjelenítése érdekében használjuk. Ez jogos érdekünk a GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) pontja szerint. Amennyiben megfelelő hozzájárulást kértek, a YouTube használata kizárólag a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján történik; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

A YouTube adatvédelmével kapcsolatos további információkért tekintse meg annak adatvédelmi nyilatkozatát: https://policies.google.com/privacy?hl=hu.

Google Térkép

Ez a weboldal a Google Térkép szolgáltatást használja. A szolgáltató a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország (a továbbiakban: „Google”).

A Google Térkép interaktív navigációs térképek megjelenítésére szolgál a weboldalunkon. A kapcsolódó keresési funkció megkönnyíti a hivatalos TELENOT telephelyek megtalálását az Ön közelében. A Google Térkép funkcióinak használatához el kell tárolnunk az Ön IP-címét. Ez az információ általában a Google USA-beli szerverére továbbítódik és ott tárolódik. Ezen oldalak szolgáltatójaként nincs ráhatásunk erre az adatátvitelre.

A Google Térkép szolgáltatását online tartalmaink esztétikus megjelenítése érdekében használjuk. Ez jogos érdekünk a GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) pontja szerint. Amennyiben megfelelő hozzájárulást kértek, a feldolgozás kizárólag a GDPR 6. cikk 1. bek. a) pontja alapján történik; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

A Google adatvédelmével kapcsolatos további információkért tekintse meg annak adatvédelmi nyilatkozatát: https://policies.google.com/privacy?hl=hu.
 

Elemzési eszközök és reklám

■ Google Analytics

Ez a weboldal a Google Analytics webanalitikai szolgáltatását használja. A Google Analytics a Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (a továbbiakban: „Google”) által, az Európai Gazdasági Térségben (EGT) és Svájcban a Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország) által nyújtott webes elemzési szolgáltatás.

A Google Analytics lehetővé teszi a weboldal üzemeltetője számára, hogy elemezze a weboldal látogatóinak viselkedését. Ebben az esetben a weboldal üzemeltetője különböző használati adatokat kap, például oldalmegtekintéseket, tartózkodási időt, alkalmazott operációs rendszereket és a felhasználó eredetét. Ezeket az adatokat a Google kombinálhatja egy, az adott felhasználóhoz vagy termináljához rendelt profilba.

A Google Analytics olyan technológiákat használ, amelyek lehetővé teszik a felhasználó felismerését a felhasználói viselkedés elemzése céljából (pl. sütik vagy eszköz ujjlenyomatvétele). A Google által a weboldal használatával kapcsolatban gyűjtött információkat általában egy USA-beli Google szerverre továbbítódnak és ott tárolódnak.

Ezen a weboldalon aktiváltuk az IP-anonimizálás funkciót. Ennek eredményeképpen az Ön IP-címét a Google az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás többi résztvevőjével csonkítja az USA-ba való továbbítás előtt. A teljes IP-cím csak kivételes esetekben továbbítódik a Google USA-beli szervereire, amelynek lerövidítése ebben az esetben ott történik. A Google az üzemeltető megbízásából a weboldal használatának kiértékelésére, az üzemeltető számára a weboldalon folytatott tevékenységeiről szóló jelentések készítésére, továbbá a weboldal és az Internet használatával összefüggő további szolgáltatások nyújtása céljából fogja felhasználni ezeket az információkat. A Google a Google Analytics keretében a böngészőprogram által átadott IP-címet nem kapcsolja össze más adatokkal.

A Google-lal, megrendelés-feldolgozási szerződést kötöttünk, és a Google Analytics használatakor teljes mértékben végrehajtjuk a német adatvédelmi hatóságok szigorú követelményeit.

Amennyiben hozzájárulását adta, ezt az elemzési eszközt kizárólag a GDPR 6. cikke (1) bekezdés a) pontja alapján használjuk. Az Ön hozzájárulása a jövőben bármikor visszavonható.

Megakadályozhatja, hogy a Google adatokat gyűjtsön és dolgozzon fel, ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngészőmodult: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

A Google Analytics felhasználói adatok kezelésével kapcsolatos további információk itt találhatók: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu.

Az adatvédelemmel kapcsolatos további információkért tekintse meg a Google adatvédelmi irányelveit: https://policies.google.com/?hl=hu.

A már megadott hozzájárulást weboldalunk láblécében a „Cookie beállítások” részen keresztül vissza lehet vonni.

A Google által felhasználói és eseményszinten tárolt, sütikhez, felhasználói azonosítókhoz (pl. felhasználói azonosítók vagy hirdetési azonosítók, például DoubleClick sütik, Android hirdetési azonosítók) kapcsolódó adatokat 14 hónap elteltével anonimizálják vagy törlik. Részletek a következő linken találhatók: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=hu

■ Remarketing a Google Analytics-nél

Ez a weboldal a Google Analytics Remarketing hirdetési funkcióit használja. Ezt a szolgáltatást a Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (a továbbiakban: „Google”), az Európai Gazdasági Térségben (EGT) és Svájcban a Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország) nyújtja.

Ezen a weboldalon a következő hirdetési funkciók engedélyezettek:

 • Adatgyűjtés megjegyzésekhez a Google hirdetési hálózatában
 • Adatgyűjtés a Google Hirdetésekre mutató linkekhez
 • Adatgyűjtés a hirdetési jelentésekhez (kampányok és megjelenítések a Google megjelenítő hálózatán)

A Google Analytics Remarketing elemzi az Ön weboldalunkon tanúsított felhasználói viselkedését (például rákattint bizonyos termékekre) annak érdekében, hogy meghatározott hirdetési célcsoportokba sorolja Önt, majd megfelelő hirdetési üzeneteket játsszon le Önnek, amikor a Google hirdetési hálózatán belüli más online ajánlatokat látogat meg (remarketing, ill. retargeting).

Megfelelő hozzájárulás kérése esetén a Google Analytics Remarketing használatára kizárólag a GDPR 6. cikke (1) bekezdés a) pontja alapján kerül sor; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

A Hirdetési beállítások használatával egyszerűen engedélyezheti vagy letilthatja a személyre szabott hirdetéseket a Google-tól. Ezek a beállítások Google-fiókjában (bejelentkezéskor) vagy böngészőjében (bejelentkezéskor) tárolódnak.

A további információkat és adatvédelmi irányelveket tekintse meg a Google adatvédelmi irányelveinél a következő címen: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=hu

■ Google Hirdetések és Google Konverziókövetés

Termékeink és szolgáltatásaink ismertségének növelése érdekében Google Hirdetéseket jelenítünk meg a Google Konverziókövetés használatával, amelyet a Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (a továbbiakban: „Google”), az Európai Gazdasági Térségben (EGT) és Svájcban a Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország) biztosít.

Ezek a hirdetések kereséseket követően jelennek meg a Google Hirdetési hálózat weboldalain. Vállalatunk különböző keresési kifejezésekkel kombinálhatja hirdetéseit („keyword targeting”).

Továbbá a célzott hirdetések a Google meglévő felhasználói adatai (pl. helyadatok és érdeklődési körök) alapján jeleníthetők meg a felhasználó weboldalunkon tett korábbi látogatásai alapján (célközönség szerinti célzás).

Egy hirdetésre kattintva a Google egy sütit hoz létre a felhasználó számítógépén. A használt sütitechnológiával kapcsolatos további információkat a Google Weboldalstatisztikák weboldalon és a Google adatvédelmi rendelkezéseiben találja.

Itt találhat információt arról, hogy a Google hogyan használja fel az adatokat hirdetési termékeiben.

Ennek a technológiának a segítségével a Google és mi, mint ügyfél információkat kapunk arról, hogy egy felhasználó rákattintott egy hirdetésre és tovább lett irányítva weboldalainkra. Az ennek során megszerzett információk kizárólag statisztikai kiértékelésre szolgálnak a megjelenítés optimalizálása érdekében. Olyan információkhoz nem jutunk, amelyekkel azonosítani lehetne a látogató személyét. A Google által számunkra rendelkezésre bocsátott statisztikák azon felhasználók összesített számát tartalmazzák, akik valamelyik hirdetésünkre kattintottak, és adott esetben azt, hogy ők online tartalmainknak egy konverziós címkével ellátott oldalára lettek-e átirányítva. E statisztikák alapján meghatározhatjuk, mely keresési kifejezések esetében kattintottak a leggyakrabban a hirdetésünkre, és mely hirdetések vezetnek a felhasználónak egy kapcsolatfelvételi űrlapon keresztüli kapcsolatfelvételéhez.

Ezenkívül a Hirdetések személyre szabása funkció segítségével kiválaszthatja, hogy a Google mely hirdetéseit kívánja látni, illetve kikapcsolhatja adott érdeklődési körökhöz kapcsolódó hirdetések Google általi megjelenítését. Alternatív módon a sütik harmadik szolgáltatók általi használatát is kikapcsolhatja a Network Advertising Initiative (NAI) inaktiválási segédletét követve.

A hirdetésekkel kapcsolatos további információkért látogasson el a https://policies.google.com/technologies/ads?hl=hu oldalra.

Megfelelő hozzájárulás kérése esetén (pl. hozzájárulás a sütik tárolásához) a Google Hirdetések és a Google Konverziókövetés használata kizárólag a GDPR 6. cikkének (1) bekezdése alapján történik; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

■ Google Hirdetések Dinamikus Remarketing

Használjuk továbbá a Google Hirdetések dinamikus remarketing funkcióját, amelyet a Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA („Google"), az Európai Gazdasági Térségben (EGT) és Svájcban a Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország) biztosít.

A technológia lehetővé teszi számunkra, hogy weboldalunk felkeresésével automatikusan célzott hirdetéseket helyezzünk el a Google hirdetési hálózatának más weboldalain. A hirdetések olyan termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódnak majd, amelyekre weboldalunk legutóbbi meglátogatásakor rákattintott.

Az érdeklődésen alapuló hirdetések létrehozásához a Google a böngészőjében tárolt sütiket használ, amikor meglátogatja weboldalunkat. A Google ennek során általában olyan információkat ment el, mint a webes lekérdezés ténye, az IP-cím, a böngésző fajtája, a böngésző nyelvbeállítása, a lehívás dátuma és időpontja. Ezek az információk a webböngészőnek egy adott számítógéphez való hozzárendelésére szolgálnak. Ezek nem használhatók a személyazonosság megállapítására.

Megfelelő hozzájárulás kérése esetén a Google Hirdetések Dinamikus Remarketing használatára kizárólag a GDPR 6. cikke (1) bekezdés a) pontja alapján kerül sor; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

Ha nem szeretne a Google-tól felhasználás-alapú online hirdetéseket kapni, a Google hirdetési beállításainak használatával letilthatja a hirdetések megjelenítését.

Alternatív módon a sütik harmadik szolgáltatók általi használatát is kikapcsolhatja a Network Advertising Initiative (NAI) inaktiválási segédletét követve.

A Google sütihasználatával kapcsolatos további információkat a Google https://policies.google.com/technologies/ads?hl=hu és az Adatvédelmi nyilatkozat alatt olvashatja el.

■ Google DoubleClick

Ez a weboldal a Google DoubleClick funkcióit használja. Ezt a szolgáltatást a Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (a továbbiakban: „Google”), az Európai Gazdasági Térségben (EGT) és Svájcban a Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország) nyújtja.

A DoubleClick segítségével érdeklődésen alapuló hirdetéseket jeleníthet meg a Google hirdetési hálózatában. A hirdetéseket a DoubleClick segítségével az adott megtekintő érdekeihez lehet igazítani. Hirdetéseink megjelenhetnek például a Google keresési eredményeiben vagy a DoubleClick szalaghirdetéseiben.

Annak érdekében, hogy a felhasználók érdeklődésére szabott hirdetéseket jeleníthessen meg, a DoubleClick számára lehetővé kell tenni, hogy felismerje az adott megtekintőt, és hozzárendelje a meglátogatott weboldalaihoz, kattintásaihoz és a felhasználói viselkedésre vonatkozó egyéb információkhoz. A DoubleClick sütiket vagy hasonló felismerési technológiákat (pl. eszköz ujjlenyomatvételt) használ erre a célra. Az összegyűjtött információkat álnevesített felhasználói profilban egyesítik, hogy az érintett felhasználó érdekeinek megfelelő hirdetéseket jelenítsenek meg.

Megfelelő hozzájárulás kérése esetén a Google DoubleClick használatára kizárólag a GDPR 6. cikkének (1) bekezdése alapján kerül sor; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

A Google hirdetései elleni tiltakozásról a következő linkeken olvashat bővebben:
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=hu és https://adssettings.google.com/anonymous?hl=hu

A további információkat a Google https://policies.google.com/privacy?hl=hu olvashatja el.

■ Google Címkekezelő

Ez a weboldal a Google Címkekezelőt használja. Ezt a szolgáltatást a Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (a továbbiakban: „Google”), az Európai Gazdasági Térségben (EGT) és Svájcban a Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország) nyújtja.

A Google Címkekezelő egy olyan megoldás, amely lehetővé teszi számunkra, hogy egy kezelőfelületen keresztül kezeljük a weboldalcímkéket. Maga a Google Címkekezelő (amely a címkéket implementálja) egy süti nélküli domain, és nem gyűjt személyes adatokat. Az eszköz más címkéket indít el, amelyek adatokat gyűjthetnek. A Google Címkekezelő nem fér hozzá ezekhez az adatokhoz. Ha a deaktiválás domain- vagy sütiszinten történt, az a Google Címkekezelővel megvalósított összes követési címkére érvényes marad.

■ Meta Pixel (korábban Facebook Pixel)

Ezen a weboldalon a Facebook közösségi hálózat Meta Pixel szolgáltatását használjuk konverziós mérésre és remarketing célokra, amelyet a Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország üzemeltet (a továbbiakban: „Facebook”) biztosít. Az Egyesült Államokban és Kanadában a felelős szolgáltató a Meta Platforms Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornia 94025, USA. A Facebook szerint azonban az összegyűjtött adatokat az USA-ba és más harmadik országokba is továbbítják.

A Meta Pixel segítségével nyomon követhető az oldallátogatók viselkedése, miután a Facebook-hirdetésre kattintva továbbították őket a szolgáltató weboldalára. Ez lehetővé teszi a Facebook-hirdetések hatékonyságának statisztikai és piackutatási célú értékelését, valamint a jövőbeni reklámtevékenységek optimalizálását.

Az összegyűjtött adatok névtelenek számunkra, mint a honlap üzemeltetője számára, nem vonhatunk le semmilyen következtetést a felhasználók személyazonosságáról. Az adatokat azonban a Facebook tárolja és dolgozza fel, így lehetséges az adott felhasználói profilhoz való kapcsolódás, és a Facebook felhasználhatja az adatokat saját hirdetési céljaira, a Facebook adatfelhasználási szabályzatának megfelelően. Ez lehetővé teszi, hogy a Facebook hirdetéseket helyezzen el Facebook-oldalakon és a Facebookon kívül is. Ezt az adatfelhasználást az oldal üzemeltetője nem befolyásolhatja.

Továbbá ez a honlap az „Egyéni közönség” remarketing funkciót használja. Ez a funkció célzott érdeklődésen alapuló hirdetések („Facebook-hirdetések”) megjelenítésére szolgál a közösségi hálózaton a honlap azon látogatói számára, akik szintén Facebook-felhasználók.

Megfelelő hozzájárulás kérése esetén a Meta Pixel használatára kizárólag a GDPR 6. cikke (1) bekezdés a) pontja alapján kerül sor; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

Az USA-ba történő adattovábbítás az EU Bizottság Általános Szerződési Feltételein alapul. A részleteket itt találja:
https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum és
https://hu-hu.facebook.com/help/566994660333381.

A Facebook adatvédelmi irányelveiben további tudnivalókat talál a magánélete védelméről: https://www.facebook.com/privacy/policy/.

A „Custom Audiences” (egyedi közönség) remarketing funkciót a Hirdetésbeállítások részben is kikapcsolhatja a https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen alatt. Ehhez be kell jelentkeznie a Facebookra.

Ha nincs Facebook-fiókja, letilthatja a Facebook-alapú hirdetéseket az Európai Interaktív Digitális Hirdetési Szövetség (EDAA) weboldalán: https://www.youronlinechoices.com.
 

Az Ön jogai

Tájékozódás, helyesbítés és törlés joga

A vonatkozó törvényi rendelkezések hatályán belül a GDPR 15. cikke szerint Önnek joga van bármikor ingyenes tájékozódni a tárolt személyes adatairól, azok eredetéről és címzettjeiről, valamint az adatkezelés céljáról, és adott esetben joga van a GDPR 16. cikke szerinti helyesbítésre vagy ezen adatok törlésére a GDPR 17. cikke szerint. A tájékoztatáshoz és törléshez való jogra a BDSG 34. cikke és 35. cikke szerinti korlátozások vonatkoznak. Jogainak gyakorlásához vegye fel a kapcsolatot a felelős szervvel vagy az adatvédelmi tisztviselővel a fent megadott elérhetőségeken.

Adatkezelés korlátozásának joga

Önnek jogában áll a személyes adatai feldolgozásának korlátozását kérni. Jogainak gyakorlásához vegye fel a kapcsolatot a felelős szervvel vagy az adatvédelmi tisztviselővel a fent megadott elérhetőségeken. A feldolgozás korlátozásának joga a következő esetekben áll fenn:

 • Ha vitatja a nálunk tárolt személyes adatainak pontosságát, általában időre van szükségünk ennek ellenőrzésére. Az ellenőrzés időtartama alatt jogában áll a személyes adatai feldolgozásának korlátozását kérni.
 • Ha személyes adatainak feldolgozása jogellenesen történt/történik, törlés helyett kérheti az adatkezelés korlátozását.
 • Ha már nincs szükségünk személyes adataira, de a törvényes jogok gyakorlása, védelme vagy érvényesítése céljából szüksége van azokra, akkor jogában áll a törlés helyett a személyes adatai feldolgozásának korlátozását kérni.
 • Amennyiben a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján kifogást emelt, mérlegelni kell az Ön érdekei és a mi érdekeink között. Mindaddig, amíg nem dől el, kinek az érdeke fontosabb, Önnek jogában áll a személyes adatai feldolgozásának korlátozását kérni.

Ha korlátozta személyes adatainak kezelését, ezeket az adatokat – azok tárolásától eltekintve – csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi követelések érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy védelméhez, vagy egy másik természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, illetve az Európai Unió vagy egy tagállam fontos közérdeke miatt szabad felhasználni.

Adathordozhatósághoz való jog

A GDPR 20. cikke értelmében Önnek joga van ahhoz, hogy az Ön hozzájárulása alapján vagy egy szerződés teljesítése során automatikusan feldolgozott adatokat a szokásos, géppel olvasható formátumban átadjon saját magának vagy egy harmadik félnek. Amennyiben Ön az adatok továbbítását kéri egy másik felelőshöz, ezt csak a technikai lehetőségek keretein belül tudjuk teljesíteni.

Kifogásolási jog az adatgyűjtés ellen különleges esetekben, valamint a közvetlen üzletszerzés ellen

Ha az adatkezelés a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének e) vagy f) pontja alapján történik, Önnek jogában áll bármikor tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen az Ön sajátos helyzetéből adódó okokból; ez vonatkozik az e rendelkezéseken alapuló profilalkotásra is. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogalap megtalálható ebben az adatvédelmi nyilatkozatban. Ha tiltakozik, a továbbiakban nem kezeljük személyes adatait, kivéve, ha olyan kényszerítő erejű jogos adatkezelési okokat tudunk bizonyítani, amelyek meghaladják az Ön érdekeit, jogait és szabadságait, vagy ha az adatkezelés jogi követelések érvényesítését vagy védelmét szolgálja (a GDPR 21. cikkének (1) bekezdése szerinti tiltakozás).

Ha az Ön személyes adatait közvetlen hirdetés céljából dolgozzák fel, jogában áll bármikor tiltakozni az Önre vonatkozó személyes adatoknak az ilyen hirdetés céljából történő kezelése ellen; ez vonatkozik a profilalkotásra is, amennyiben az ilyen közvetlen hirdetéshez kapcsolódik. Ha tiltakozik, személyes adatait a továbbiakban nem használjuk fel közvetlen hirdetési célokra (tiltakozás a GDPR 21. cikkének (2) bekezdése alapján).

Az adatfeldolgozáshoz való hozzájárulás visszavonása

Számos adatfeldolgozási eljárás kizárólag az Ön kifejezett hozzájárulásával lehetséges. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A visszavonásig történt adatfeldolgozás jogosságát a visszavonás nem érinti.

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

A GDPR megsértése esetén minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban. A panasztételhez való jog nem érint más közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatot.

Az adatvédelmi jog területén illetékes felügyeleti hatóság annak a szövetségi államnak az állami adatvédelmi tisztviselője, amelyben cégünk székhelye található. Az adatvédelmi tisztviselők listája és elérhetőségeik a következő linken találhatók:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Az Európai Unió felügyeleti hatóságai a következő címen találhatók:
https://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

Személyes adatainak átadására vonatkozó kötelezettség

A szerződés megkötéséhez meg kell adnia nekünk azokat a személyes adatokat, amelyek a szerződéses jogviszony teljesítéséhez szükségesek, vagy amelyeket a jogszabályi követelményeknek megfelelően kell gyűjtenünk. Ha nem adja meg nekünk ezeket az adatokat, nem tudjuk teljesíteni és feldolgozni a szerződéses kapcsolatot, illetve nem tudjuk nyújtani a szolgáltatásokat és szolgáltatásokat.

A jelentkezés részeként a személyes adatok megadása szükséges a jelentkezési folyamat végrehajtásához. Ez azt jelenti, hogy ha nem ad meg nekünk személyes adatokat egy jelentkezésben, akkor nem hajtjuk végre a jelentkezési folyamatot, így ezt nem veheti figyelembe a kiválasztási folyamat során.

Automatikus döntéshozatal

Nem kerül sor a GDPR 22. cikke szerinti automatikus döntéshozatalra, amely joghatással van Önre.
 

Megjelenéseink a közösségi médiában

Nyilvánosan elérhető profilokat tartunk fenn a közösségi hálózatokon. Az általunk használt egyéni közösségi hálózatok az alábbiakban találhatók.

Az olyan közösségi hálózatok, mint a Facebook stb., általában átfogóan elemezni tudják az Ön felhasználói viselkedését, amikor meglátogatja a weboldalunkat vagy egy integrált közösségi médiatartalommal rendelkező weboldalt (pl. like-gombok vagy reklámszalagok). Közösségi oldalaink felkeresése számos, az adatvédelemmel kapcsolatos feldolgozási műveletet indít el. Részletezve:

Ha bejelentkezett a közösségi média fiókjába, és meglátogatja a közösségi média jelenlétünket, a közösségi média portál üzemeltetője hozzárendelheti ezt a látogatást a felhasználói fiókjához. Személyes adatait azonban akkor is gyűjthetjük, ha nincs bejelentkezve, vagy nincs fiókja a megfelelő közösségi média portálon. Ebben az esetben ez az adatgyűjtés például a terminálon tárolt sütik vagy az Ön IP-címének rögzítése révén történik.

Az így gyűjtött adatok segítségével a közösségi média portálok üzemeltetői felhasználói profilokat hozhatnak létre, amelyekben az Ön preferenciái és érdeklődési körei tárolhatók. Ily módon az érdeklődésen alapuló hirdetés az adott közösségi média jelenlétén belül és kívül is megjeleníthető. Ha rendelkezik fiókkal a megfelelő közösségi hálózaton, az érdeklődésen alapuló hirdetés minden olyan eszközön megjeleníthető, amelyen be van jelentkezve vagy be volt jelentkezve.

Kérjük, azt is vegye figyelembe, hogy nem értünk minden feldolgozási folyamatot a közösségi média portálokon. A szolgáltatótól függően ezért a közösségi média portálok üzemeltetői további feldolgozási műveleteket végezhetnek. A részleteket lásd a megfelelő közösségi média portálok felhasználási feltételeiben és adatvédelmi szabályzatában.

Az adatkezelés jogalapja
Közösségi média megjelenéseink célja a lehető legszélesebb körű jelenlét biztosítása az interneten. Ez jogos érdek a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja értelmében. A közösségi hálózatok által kezdeményezett elemzési folyamatok a közösségi hálózatok üzemeltetői által meghatározandó különböző jogalapokon alapulhatnak (pl. hozzájárulás a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében).

Felelős személy és a jogok érvényesítése
Ha meglátogatja valamelyik közösségi média oldalunkat (pl. Facebook), a közösségi média platform üzemeltetőjével közösen felelünk a látogatás során elindított adatfeldolgozási műveletekért. Jogait (tájékoztatás, helyesbítés, törlés, adatkezelés korlátozása, adathordozhatóság és panasz) alapvetően gyakorolhatja mind velünk szemben, mind az adott közösségi média portál üzemeltetőjével szemben (pl. Facebook).

Felhívjuk figyelmét, hogy a közösségi média portál üzemeltetőivel közös felelősségünk ellenére nem vagyunk teljes mértékben befolyással a közösségi média portálok adatfeldolgozási folyamataira. Lehetőségeink nagymértékben függenek az adott szolgáltató vállalati politikájától.

A tárolás időtartama
A közösségi média jelenléte révén közvetlenül gyűjtött adatok törlésre kerülnek a rendszereinkből, amint a tárolásuk célja megszűnik, Ön arra kér minket, hogy töröljük azokat, a tároláshoz való hozzájárulását visszavonja, vagy az adattárolás célja megszűnik. A tárolt sütik mindaddig az eszközén maradnak, amíg nem törli azokat. A kötelező jogi rendelkezések – különösen a megőrzési időszakok – változatlanok maradnak.

Nincs befolyásunk az Ön adatainak tárolási idejére, amelyet a közösségi hálózatok üzemeltetői saját céljaikra tárolnak. További részletekért forduljon közvetlenül a közösségi hálózatok üzemeltetőihez (pl. azok adatvédelmi nyilatkozatában, lásd alább).

Közösségi hálózatok részletesen

■ Facebook

Van Facebook-profilunk. Ezt a szolgáltatást a Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország biztosítja (a továbbiakban Meta). Az Egyesült Államokban és Kanadában a felelős szolgáltató a Meta Platforms Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornia 94025, USA. A Facebook nyilatkozata szerint az összegyűjtött adatokat az USA-ba és más harmadik országokba is továbbítják.

Megállapodtunk a Metával a közös adatkezelésről (adatkezelői kiegészítés). Ez a megállapodás meghatározza, hogy mi vagy a Meta mely adatfeldolgozási műveletekért vagyunk felelősek, amikor felkeresi Facebook oldalunkat. Ezt a megállapodást a következő linken tekintheti meg:
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Hirdetési beállításait felhasználói fiókjában önállóan módosíthatja. Ehhez kattintson a következő linkre, és jelentkezzen be:
https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Az USA-ba történő adattovábbítás az EU Bizottság Általános Szerződési Feltételein alapul. A részleteket itt találja:
https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum és
https://www.facebook.com/help/566994660333381.

További részletekért lásd a Facebook adatvédelmi nyilatkozatát:
https://www.facebook.com/privacy/policy/.

■ Instagram

Van Instagram-profilunk. A szolgáltató a Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland. Az Egyesült Államokban és Kanadában a felelős szolgáltató a Meta Platforms Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA, 94025, USA.

Az USA-ba történő adattovábbítás az EU Bizottság Általános Szerződési Feltételein alapul. A részleteket itt találja:
https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum és
https://www.facebook.com/help/566994660333381.

Személyes adatai kezelésének módjáról a Instagram adatvédelmi nyilatkozatban olvashat:
https://help.instagram.com/519522125107875.

■ XING

Van XING-profilunk. A szolgáltató a New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Németország.

Személyes adatai kezelésének módjáról a XING adatvédelmi nyilatkozatban olvashat:
https://privacy.xing.com/en/privacy-policy.

■ YouTube

Van YouTube-profilunk. A szolgáltató a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország. Az Európai Gazdasági Térségen (EGT) és Svájcon kívül, Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Személyes adatai kezelésének módjáról a YouTube adatvédelmi nyilatkozatban olvashat:
https://policies.google.com/privacy.

 

Fenntartjuk a jogot, hogy szükség szerint frissítsük ezeket az adatvédelmi adatokat.
Állapot: 2020. augusztus 17.