TELENOT gáz szivárgás jelzők

Kompakt kivitel

Az emberek okkal tartanak a gázrobbanásoktól, de a TELENOT gázérzékelői segítenek azok elhárításában: segítségükkel felügyelhetők az olyan helyiségek, amelyekben éghető gázokkal – például propánnal, metánnal, butánnal, városi gázzal vagy földgázzal – üzemelő berendezések és készülékek találhatók.

Gáz szivárgás jelző

Gázszivárgás esetén rendkívül gyúlékony gáz-levegő elegy képződhet ezekből, amelyet már a legkisebb szikra is begyújthat, ezzel robbanást okozva. A TELENOT gázjelzői érzékelik az éghető gázok koncentrációját a levegőben, és riasztanak, ha az meghaladja a megengedett értéket. Ezt hangjelzéssel és a gázjelzőn kigyulladó piros LED-del jelzik. Mivel a riasztást kiváltó gázkoncentráció még nem éri el a gyúlékony elegy kialakulásához szükséges kritikus koncentrációt, elegendő idő marad a reagálásra.

A TELENOT gázjelzők egy potenciálmentes relén keresztül csatlakoznak a riasztóberendezés központi egységéhez, így a riasztási üzenet optikai vagy akusztikus módon jeleníthető meg és/vagy a távjelző berendezés segítségével harmadik félnek továbbítható.